Gheorghe BĂLUȚĂ‚

Prof.dr.ing.

Adresa: 21-23 Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron Str., Iasi, cod. 700050, Romania
Cabinet: Corp EN, sala EN001
Telefon: +40-232-278680 int. 1512
Fax: +40-232-237627
e-mail: gbaluta@tuiasi.ro

Activitate didactică

Discipline:

 • Circuite Numerice _ Syllabus
 • AcÅ£ionări Electrice_ Syllabus
 • AcÅ£ionări Electrice de Mică Putere _ Syllabus
 • RelaÅ£ii cu studenÅ£ii:
 • Suport de curs
 • Teme lucrări de diplomă

Activitate ştiinţifică

Publicaţii (Lista publicaţiilor)

 • CărÅ£i: 7
 • Brevete: 5
 • Articole ÅŸtiinÅ£ifice: 103
  • ISI Web of Knowledge: 5
  • Baze de date indexate (BDI): 21
  • Reviste recunoscute CNCSIS: 27
  • Volume ale conferinÅ£elor naÅ£ionale/internaÅ£ionale: 16/31

Contracte de cercetare (Lista granturilor): 11/3 director

Domenii de interes: Electronică de putere, Acţionări electrice (motoare de c.c. cu excitaţie separată, motoare de c.c. fără perii, motoare pas cu pas), Echipamente electronice de comandă şi control pentru sistemele de acţionare electrică, Circuite şi sisteme numerice.

Colaborări / Diverse activităţi

 • Conducător de doctorat din 2009, 2 doctoranzi.

Curriculum vitae