Georgel PAICU

Conf.dr.ing.

Adresa: 21 Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron Str., Iasi, cod. 700050, Romania
Cabinet: Corp EN, sala EN312
Telefon: +40-232-278680 int 1234
Fax: +40-232-237627
Mobil: +40740-265582
E-mail: gpaicu@ee.tuiasi.ro; geopaicu@yahoo.com

Activitate didactică

Discipline

Activitate ştiinţifică

Publicaţii (Lista publicaţiilor)

  • CărÅ£i: 7
  • Articole ÅŸtiinÅ£ifice: 50
    • ISI / Baze de date indexate (BDI): 1/3
    • Reviste recunoscute CNCSIS: 15
    • Volume ale conferintelor nationale/internationale: 22/9

Contracte de cercetare (Lista granturilor): 15 / 1 director

Domenii de interes: Motoare electrice de viteză de rotaţie joasă, Maşini electrice liniare şi hibride, Traductoare de temperatură, Generatoare pentru centrale eoliene, Materiale meagnetorezistive, Iluminat electric, Electrotermie, Instalaţii electrice

Colaborări / Diverse activităţi

Evaluator autorizat în domeniul creativităţii

Curriculum vitae