Elena SEREA‚

Prep.drd.ing.

Adress: 21 Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron Str., Iasi, cod. 700050, Romania
Office: EN building,
Phone: int 1233
Fax: +40-232-237627
e-mail: edanila@tuiasi.ro

Activitate didactica

Discipline:

 • Curs si aplicatii:
  • Proiectarea instalatiilor electrice
  • Instalatii electrice de joasa tensiune
  • Computer aided design of electrical installations
  • Tehnici informatice si de comunicatii in administrarea afacerilor
 • laborator, proiect sau seminar la:
  • Utilizari ale energiei electrice
  • Managementul iluminatului public si arhitectural
  • Utilizarea Optimala a Energiei Electrice
  • Managementul proiectelor

Activitate stiintifica

Publicatii (Lista publicatiilor)

Domenii de interes: optimizarea consumului energiei electrice, iluminat si surse electrice de lumina, utilizarea energiei electrice, proiectarea retelelor electrice de joasa tensiune, metode de stocare optima a energiei electrice si aplicatii în smart grids.

Curriculum vitae