Publications

2009 – Publications

LISTA DE LUCRARI PUBLICATE ALE CATEDREI IN ANUL 2009

Cărţi publicate

1. Baluta, Gh., Lazar, C., Capter 5: Networked Control Systems for Electrical Drives, in New Approaches in Automation and Robotics, Published by I-Tech Education and Publishing, Edited by Harald Aschemann, ISBN 978-3-902613-26-4, May 2008, Vienna, Austria, , pp. 73-92 (20 pagini). Cartea a fost publicată sub egida International Journal of Advanced Robotic Systems (indexat în baza de date RAM). http://s.i-techonline.com/Book/New-Approaches-in-Automation-and-Robotics/ISBN978-3-902613-26-4.html.

2. Horga V., Ganciu T., Identificarea sistemelor continue. Teorie şi aplicaţii, Editura Politehnium, Iaşi, 2009, 350 pagini, ISBN 978-973-621-270-3.

3. Lucache D., Instalaţii electrice de joasă tensiune. Baze teoretice şi elemente de proiectare. Ed. PIM Iaşi, 2009, ISBN: 978-606-520-442-3, 410 pg.

4. Lucache D., Livinţ Gh., Lagăre magnetice axiale , Structuri şi control , Editura SETIS Iaşi, 2009, 194 pag.

5. Temneanu M., Tehnica reglării şi control automat, Editura PIM (Editură recunoscută CNCSIS), Iaşi, 2009, ISBN 978-606-520-386-0, 220 pag.

6. Temneanu M.,>Metode numerice – Indrumar de laborator, Editura PIM (Editura recunoscuta CNCSIS), Iasi, 2009, 80 pag.

(more…)

2008 – Publications

LISTA DE LUCRARI PUBLICATE ALE CATEDREI IN ANUL 2008

Cărţi publicate

1. Albu M., Diaconescu M., Bojoi R., Comanda semiconductoarelor de putere, convertoare statice cu comutaÅ£ie naturală – ÃŽndrumar laborator electronică de putere, Casa de Editură “Venus” (Editură recunoscută CNCSIS), IaÅŸi, 2008, ISBN 978-973-756-073-5, 234 pagini

2. Ciobanu L. Tratat de inginerie electrică. Fiabilitate, diagnoză şi elemente de calimetrie , Editura Matrix Rom., 2008, ISBN 973-685-822-7, pg.350;

(more…)

2007 – Publications

LISTA DE LUCRARI PUBLICATE ALE CATEDREI IN ANUL 2007

Cărţi publicate

1. Paicu Georgel. Utilizări ale energiei electrice -Tehnologii electrice speciale, Ediţia a III-a, Casa de Editură Venus, Iaşi , ISBN 973-756-011-6, 266 pagini, Iaşi, 2007

2. Paicu Georgel, Minescu Daniela, Teoria circuitelor electrice, Editura PIM IaÅŸi, ISBN 978-973-716-59-2, 324 pagini, IaÅŸi, 2007

(more…)

2006 – Publications

LISTA DE LUCRARI PUBLICATE ALE CATEDREI IN ANUL 2006

Cărţi publicate

1. Livinţ Gh., Gaiginschi R., Horga V., Drosescu R., Chiriac G., Albu M., Răţoi M., Damian I., Petrescu M., Vehicule electrice hibride, Casa de Editură VENUS, Iaşi, 2006, 535 pag.

2. Albu Mihai, Electronică de putere, Casa de Editură Venus, pag 385.

3. Paicu Georgel, Tehnica muncii intelectuale, Editura PIM, 2006.

(more…)

2005 – Publications

LISTA DE LUCRARI PUBLICATE ALE CATEDREI IN ANUL 2005

Cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS.

1. Ciobanu L., Tratat de inginerie electrică, De la roboţi la întreprinderea virtuală, Editura Matrix Rom, 2005, ISBN 973-685-822-7, pg. 625.

2. Nemescu M., Tehnica reglării Automate, Editura Politehnium, Iaşi, 2005, ISBN 973-621-129-0, 345 pagini.

3. Diaconescu M.P., Raţă M., Complemente de acţionari electrice reglabile cu motor asincron, Editura Venus, Iaşi, 2005, ISBN 973-7960-79-3, 358 pagini.

(more…)

2004 – Publications

LISTA DE LUCRARI PUBLICATE ALE CATEDREI IN ANUL 2004

Cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS.

1. Ioachim D., Lucache D., Nemescu M., Paicu G., Utilizări ale energiei electrice. Aplicaţii. Editura Gh. Asachi Iasi, 2004, ISBN 973-7960-29-7., 160 pagini

2. Băluţă Gh., Acţionări electrice de mică putere. Aplicaţii, Editura „Politehnium” Iasi, 2004, ISBN 973-621-034-0, 262 pagini.

3. Olaru R., Proiectarea electrică a instalaţiilor industriale, Editura „Gh. Asachi”, Iaşi, 2004, ISBN-621-090-1, 180 pagini.

(more…)