Lucian I. CIOBANU

Prof.dr.ing.

Adresa: 21 Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron Str., Iasi, cod. 700050, Romania
Cabinet: Corp E, sala E 511
Telefon: +40-232-278680 int. 1288
Fax: +40-232-237627
e-mail: lciobanu@tuiasi.ro; lu_ciobanu@yahoo.com

Activitate didactică

 • Discipline:
 • Utilizări ale energiei electrice: 1984-1990
 • AcÅ£ionări electrice: 1989-2004
 • Fiabilitate: 1991-2005
 • TracÅ£iune electrică: 2004-2005
 • Manipulatoare ÅŸi roboÅ£i industriali: 1990-2010
 • RoboÅ£i industriali ÅŸi celule flexibile 1992-2010
 • Proiectarea acÅ£ionărilor electrice: 2006-2010

Relaţii cu studenţii:

Ciobanu L. Tratat de inginerie electrică. De la roboţi la întreprinderea virtuală. Editura Matrix Rom. 2006, ISBN 973-755-002-1, pg.626;

Ciobanu L. Celule flexibile de fabricaţie şi roboţi industriali. Editura Gh. Asachi. 1998, ISBN 973-685-822-7, pg.480;

Ciobanu L. Manipulatoare şi roboţi industriali, Universitatea Tehnică Iaşi, 1994.

Teme lucrări de diplomă:

 • RoboÅ£i mobili (biped, hexapod, pe roÅ£i)
 • Surse regenerabile hibride de energie electrică (soare-vânt)

Activitate ştiinţifică

Publicaţii (Lista publicaţiilor)

 • CărÅ£i: 13
 • Articole ÅŸtiinÅ£ifice: 133, din care:
  • ISI Web of Knowledge: 14
  • Baze de date indexate (BDI): 2
  • Reviste recunoscute CNCSIS: 30
  • Volume ale conferinÅ£elor naÅ£ionale/internaÅ£ionale: 8/13
  • Volume conferinÅ£e locale: 26

Contracte de cercetare (Lista granturilor): 24 / 3 director

Domenii de interes:

 • RoboÅ£i industriali
 • Sisteme de acÅ£ionare electrică cu  motoare liniare sau rotative
 • Vehicule electrice
 • Motoare liniare de inducÅ£ie;

Colaborări / Diverse activităţi

Profesor invitat:

 • Universitatea din Amiens-France (2003);
 • Universitatea din Longwy-France (2003);
 • Universitatea din Charlotte – Carolina de Nord-USA (1996);

Cursuri la universităţi străine: Prelegeri la “Ecole Supperieure d Ingineurs de Genie Electrique” (ESIGELEC) Rouen (France) – 2008.

Curriculum vitae