Gheorghe BĂLUȚĂ‚

Prof.dr.ing.

Adresa: 21-23 Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron Str., Iasi, cod. 700050, Romania
Cabinet: Corp EN, sala EN001
Telefon: +40-232-278680 int. 1512
Fax: +40-232-237627
e-mail: gbaluta@tuiasi.ro

Activitate didactică

Discipline:

 • Circuite Numerice _ Syllabus
 • Acționări Electrice_ Syllabus
 • Acționări Electrice de Mică Putere _ Syllabus
 • Relații cu studenții:
 • Suport de curs
 • Teme lucrări de diplomă

Activitate Științifică

Publicații (Lista publicațiilor)

 • Cărți: 7
 • Brevete: 5
 • Articole Științifice: 103
  • ISI Web of Knowledge: 5
  • Baze de date indexate (BDI): 21
  • Reviste recunoscute CNCSIS: 27
  • Volume ale conferințelor naționale/internaționale: 16/31

Contracte de cercetare (Lista granturilor): 11/3 director

Domenii de interes: Electronică de putere, Acționări electrice (motoare de c.c. cu excitație separată, motoare de c.c. fără perii, motoare pas cu pas), Echipamente electronice de comandă și control pentru sistemele de acționare electrică, Circuite și sisteme numerice.

Colaborări / Diverse activități

 • Conducător de doctorat din 2009, 2 doctoranzi.

Curriculum vitae