Elena SEREA‚

Sef lucrari dr. ing.

Adress: 21 Prof.dr.docent Dimitrie Mangeron Str., Iasi, cod. 700050, Romania
Office: EN building,
Phone: int 1233
Fax: +40-232-237627
e-mail: edanila@tuiasi.ro

Activitate didactică

Discipline:

 • Curs și aplicații:
  • Proiectarea instalațiilor electrice
  • Instalații electrice de joasă tensiune
  • Computer aided design of electrical installations
  • Tehnici informatice si de comunicatii in administrarea afacerilor
 • laborator, proiect sau seminar la:
  • Utilizări ale energiei electrice
  • Managementul iluminatului public si arhitectural
  • Utilizarea Optimală a Energiei Electrice
  • Managementul proiectelor

Activitate Științifică

Publicații (Lista publicaÅ£iilor)

Domenii de interes: optimizarea consumului energiei electrice, iluminat și surse electrice de lumină, utilizarea energiei electrice, proiectarea rețelelor electrice de joasă tensiune, metode de stocare optimă a energiei electrice și aplicații în smart grids.

Curriculum vitae