Laborator Electronică de Putere


Locatie laborator : Facultatea de Inginerie Electrică, Corp Energetică, Sala EN 302, Bd. Profesor Dimitrie Mangeron, nr. 21- 23, 700050 Iași, România

Prezentare laborator:
       Acest site se adresează studenţilor care urmează cursurile Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată (IEEIA), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, dar şi studenţilor de la alte facultăţi sau din alte centre universitare interesaţi de maniera în care se desfăşoară şi sunt concepute lucrările practice din Laboratorul Electronică de Putere…[mai mult]
Personal :
Conf.dr.ing. Mihai ALBU, Sef.lucr.dr.ing. Daniel STICEA

 

Lista lucrari laborator :
Lucrarea 1: Locul și importanța electronicii de putere
Lucrarea 2: Generalități asupra dispozitivelor și modulelor semiconductorare de putere
Lucrarea 3: Comanda tiristoarelor și a triacelor
Lucrarea 4: Comanda tranzistoarelor bipolare de putere
Lucrarea 5: Comanda tranzistoarelor de putere cu grilă MOS
Lucrarea 6: Circuite integrate și module specializate pentru comanda tranzistoarelor de                     putere cu grilă MOS
Lucrarea 7: Regimul de redresor și invertor
Lucrarea 8: Redresorul monofazat în punte prevăzut cu filtu de curent la ieșire
Lucrarea 9: Funcționarea redresorului monofazat în regim de invertor
Lucrarea 10: Redresorul monofazat în punte prevăzut cu filtru de tensiune la ieșire
Lucrarea 11: Redresorul monofazat în punte semicomandată.
Lucrarea 12: Redresorul trifazat cu punct median (M3)
Lucrarea 13: Redresorul trifazat în punte (B6)
Lucrarea 14: Redresorul trifazat în punte semicomandata
Lucrarea 15: Redresoare monofazate în comutatie naturala si functionare în patru cadrane
Lucrarea 16: Surse de tensiune continua pentru alimentarea convertoarelor.
Lucrarea 17: Modulatoare PWM pentru comanda manuală și prin intermediul calculatorului a                       convertoarelor c.c. – c.c.
Lucrarea 18: Convertoare c.c. – c.c. cu functionare în unul și două cadrane.
Lucrarea 19: Convertorul c.c. – c.c. cu functionare în patru cadrane – structura brat de                       punte.
Lucrarea 20: Convertorul c.c. – c.c. în punte H – comanda PWM cu o comutatie bipolara a                       tensiunii.
Lucrarea 21: Convertorul c.c. – c.c. în punte H – comanda PWM cu o comutație unipolară a                       tensiunii.
Lucrarea 22: Convertorul c.c. – c.c. cu filtre de tensiune la ieșire – structurile de baza buck și                       boost.
Lucrarea 23: Convertorul c.c. – c.c. cu separare galvanică (surse de putere în comutație)                       – structurile de tip direct (forward) și cu revenire (fly-back).
Lucrarea 24: Modulator PWM pentru comanda prin intermediul calculatorului a invertoarelor.
Lucrarea 25: Invertorul PWM monofazat de tensiune
Lucrarea 26: Invertorul PWM trifazat de tensiune
Lucrarea 27: Analiza constructivă și funcțională a unui invertor PWM industrial
Lucrarea 28: Redresor activ monofazat cu circuit PFC de tip boost.
Lucrarea 29: Redresor PWM monofazat.
Lucrarea 30: Redresor PWM trifazat
Lucrarea 31: Filtre active.

Galerie foto :